Salılar 20:30'da | Zoom Semineri

Tugrul İsmail Kurt ileEmeviler ve Abbasiler

5 Bölüm Halinde inceleyeceğiz
Tugrul İsmail Kurt ileEmeviler ve Abbasiler

Saat ve yer

Salılar 20:30'da
Zoom Semineri

Etkinlik hakkında

İslam Tarihinin temel kaynaklarının oluşumu ve kanonizasyonu büyük ölçüde Emevi ve Abbasiler döneminde gerçekleştirilmiştir. Bir taraftan Kelam, Hadis, Tefsir, Hukuk ve Felsefe gibi temel İslami ilimlerin, diğer taraftan İslam Mezheplerinin oluştuğu bu dönemler, Müslümanların hem kendi içerisinde, hem de diğer din mensuplarıyla yaşadıkları ilişkiler bağlamında şekillenmiştir. Bu seri bağlamında gerçekleştireceğimiz seminerlerde Müslümanların iç tartışmalarına olduğu kadar, Yahudi ve Hristiyanlarla gerçekleştirmiş oldukları polemiklere ışık tutarak, İslam tarihinin ilk dönemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 1. Hafta (25 Mayıs, Salı) Emeviler I: Emevi devletinin siyâsî tarihi, ilk dönem Muawiye bin Ebu Sufyan’ın halife oluşu Emevî modeli devlet idaresi - Saltanat’ın doğuşu. Emeviler döneminde diğer din mensupları 2. Hafta (1 Haziran, Salı) Emeviler II: Emeviler döneminde ilim, sanat ve din. Abdülmelik bin Mervan Kudüs ve Kubbet-üs Sahra Din-devlet ve kültür-din ilişkisi 3. Hafta (8 Haziran, Salı) Abbasiler I: Abbasi devletinin siyâsî tarihi, Emeviler ve Abbasilerin benzerlikleri, farklılıkları “Abbasi ihtilali” ve sonuçları Abbasilerin temel özellikleri Abbasiler’de diğer din mensupları Beytül hikme ve tercüme faaliyetleri Müslüman iç savaşları ve mezhepleşmeler 4. Hafta (22 Haziran, Salı) Abbasiler II: Müslüman iç savaşları ve mezhepleşmeler Mihne olayı ve sonuçları İslami ilimleri ve kanonizasyon süreci Abbasiler dönemi şiî devletleri Abbasilerde Türklerin önemi (halife has ordusu) 5. Hafta (29 Haziran, Salı) Abbasiler - Selçuklu: Abbasilerde Türklerin önemi Abbasi devletinde Tasavvuf ve Tarikat Medreselerin mahiyeti Abbasi devletinin çöküşü Selçuklu devleti ve mistik yapılanmalar Haçlı seferleri (Seminerlerimize seri halinde, veya her bir seminere bağımsız olarak da katılabilirsiniz.)

Tuğrul Kurt 1989’da Almanya’da doğdu, 2014’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans, 2016’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2016-2017’e kadar 29 Mayıs Üniversitesi'nde Uluslarası İslam ve Din Bilimleri bölümünde, 2017-2018’e kadar Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri'nde araştırma görevliliği yaptı. Nisan 2018’den beri Frankfurt Goethe Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlilisi olarak görev almakta, aynı zamanda 2019’dan beri de Hamburg Üniversitesi Dünya Dinleri Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak İslam İlahiyatı kürsüsünü vekaleten temsil etmektedir. „Kur’an Tefsirlerinin Süryanî Hıristiyan Kaynakları- Adem Kıssası Örneği“ adlı doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi Batı dillerine, Arapça, Latince, Grekçe, İbranice ve Süryanice gibi kaynak dillerine vakıf olup, Dinler tarihi ve Tefsir alanında araştırmalarda bulunmuştur. „Andolu’da Hıristiyanlığın Erken Dönemleri - Theosebesler“, adlı kitabının yanında, Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleleri bulunmaktadır.

Biletler
Fiyat
Adet
Toplam
 • tek seminer
  TRY 150
  KDV dahil
  TRY 150
  KDV dahil
  0
  TRY 0
 • 5 Seminer
  TRY 720
  KDV dahil
  TRY 720
  KDV dahil
  0
  TRY 0
ToplamTRY 0

Etkinliği paylaş