Perşembe akşamları saat 19:00'da | Online Zoom Semineri

Estetik ve Sanat Felsefesi

Bu atölyede estetik ve sanat felsefesinin temel sorunlarını, yaratıcılığın dinamiklerini ve nitelikli sanat eleştirmenliğinin nasıl yapılabileceğini ele alacağız. Seminerlere tek tek de katılınabilir.
Kayıt Kapalı
Estetik ve Sanat Felsefesi

Saat ve yer

Perşembe akşamları saat 19:00'da
Online Zoom Semineri

Etkinlik hakkında

 Bu atölyede estetik ve sanat felsefesinin temel sorunlarını, yaratıcılığın dinamiklerini ve nitelikli sanat eleştirmenliğinin nasıl yapılabileceğini ele alacağız. “Doğada güzel” ile “sanatta güzel” farklı mıdır? “Güzellik” öznel mi yoksa nesnel midir? “Beğeni yargıları” ne tür yargılardır? “Sanatsal bilgi”den söz edilebilir mi? Sanatla etik arasında bir ilişki var mıdır? Sanat yapıtları ne tür varlıklardır? Buna benzer birçok soruyu ele alıp estetik deneyim, tutum ve yargıyı farklı sanat dalları üzerinden ayrı ayrı irdeleyeceğiz. Bunun yanında farklı estetik anlayışlar, teoriler, tavırlar ve yansıtmalar hakkında bilgilenip, hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar yapacağız. Eğitimin ana hedefi, dünyaya estetik açıdan bakabilmek ve hayatı daha nitelikli olarak algılamaktır. 

1. Oturum (4 Haziran) : Estetik Ve Sanat Felsefesinde Temel Konular: Güzellik, Estetik Özellikler, Estetik Deneyim, Estetik Tutum, Estetik Yargı, Tarihsel Süreç İçinde Güzellik Anlayışları

 2. Oturum (11 Haziran) : Güzelliğin Nitelikleri ve Biçimleri / Yücelik / Sanata İlişkin Felsefi Araştırma / Sanat Kuramları 

3. Oturum (18 Haziran) : Eleştirmenlerin kullandığı Yöntemler ve Yaratıcılık 

4. Oturum (25 Haziran) : Sanat ve Sınıflandırmaları: Resim / Mimari

 5. Oturum (2 Temmuz) : Sanat ve Sınıflandırmaları: Müzik / Dans / Tiyatro / Sinema

 6. Oturum (9 Temmuz): Sanat ve Sınıflandırmaları: Sinema / Edebiyat 

7. Oturum (16 Temmuz) : Sanatta Modernizm / Akımlar / Çağdaş Sanat ve Estetik Anlayışlara Örnekler 

Mehmet Altuğ Ersoy, Özel Alman Lisesi'nin ardından, önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde, daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde eğitim aldı. Psikoloji alanındaki ilgisini, mesleki tercihi doğrultusunda daha da derinleştirmek için çeşitli üniversite ve akredite kuruluşlar bünyesinde aralarında Bireysel Danışmanlık Teknikleri Süpervizyon, Kognitif Görüşme Teknikleri Süpervizyon, Çözüm Odaklı Terapi Sertifikası, Hipnoz Eğitimi ve Uygulama Sertifikası, Profesyonel Yaşam Koçluğu Sertifikası, Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri, Çift Ve Ailede Klinik Görüşme Teknikleri gibi başlıkların da bulunduğu konularda eğitimlere katılarak sertifikasyonlar aldı. Felsefi Danışmanlık mesleğinin yanı sıra özel eğitim kurumları bünyesinde düşünce, felsefe, estetik, etik, ezoterizm ve psikoloji ile ilgili eğitimler veriyor. Birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda konuşmacı ve eğitmen olarak seminerler düzenliyor.

Biletler
Fiyat
Adet
Toplam
 • Tek Seminer icin Online Kayıt
  TRY 100
  +TRY 8 KDV
  TRY 100
  +TRY 8 KDV
  0
  TRY 0
 • 4 seminer icin online kayıt
  TRY 360
  +TRY 28.80 KDV
  TRY 360
  +TRY 28.80 KDV
  0
  TRY 0
 • 7 Seminer icin Online Kayıt
  TRY 600
  +TRY 48 KDV
  TRY 600
  +TRY 48 KDV
  0
  TRY 0
ToplamTRY 0

Etkinliği paylaş